1CPro s.r.o. - NCG CAM, Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet Produktový leták
NCG CAM - Adaptivní obrábění

Co si přesně představit pod tímto názvem? Adaptivní znamená přizpůsobivé. V případě generování dráhy nástroje v systému NCG CAM to znamená, že systém má zadaná určitá kritéria, která musí dodržet, nebo je nesmí překročit. Dle těchto kritérií se následně generuje dráha nástroje.


Standardní generování dráhy nástroje, které se používá do dnešní doby, nezohledňuje potřeby nástroje, ale dráha je vytvářena pouze vzhledem k obráběné geometrii. V několika málo případech to může mít své výhody, ale jelikož se jedná o obráběcí proces, kde řezné podmínky, zatížení nástroje atd., hrají velmi významnou roli, je takovéto generování dráhy nevýhodou zvláště pokud se jedná o hrubovací proces. U standardní dráhy se neustále mění zatížení nástroje, objem odebíraného materiálu v čase atd.

„Adaptivní“ obrábění je generováno tak, aby byly dodrženy konstantní podmínky pro nástroj v průběhu obrábění. Hlavním faktorem pro toto je, že se nepřekročí objem odebíraného materiálu v čase a to na základě maximálního zanoření nástroje do materiálu, neboli opásání (úhel styku nástroje s obráběným materiálem). Díky tomu je možné jezdit na 100% vyzkoušeného posuvu bez obav, že v některých místech bude nástroj přetížen.


U Adaptivního obrábění je dostupná funkce „Oba směry“ a je tak možné použít pro hrubování sousledné i nesouslední obrábění.

adaptivni

1CPro s.r.o. - NCG CAM, Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco