1CPro s.r.o. - NCG CAM, Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet Produktový leták
NCG CAM - Přehled operací

2D & 3D frézování

 • 2D kontura - Frézování 2D kontur po řídící křivce, včetně korekce nástroje
 • Hrubování - Hrubovací strategie s upřednostňovanými nájezdy vně materiál polotovaru
 • Adaptivní hrubování - Moderní 3D hrubovací strategie s konstantním opásáním nástroje
 • Kapsovací hrubování - Konvenční 3D hrubovací cyklus na základě offsetu kontur
 • Cik Cak hrubování - Hrubovací dráhy ve směru cik cak
 • Zbytkové hrubování - Zbytkové obrábění po předchozí operaci
 • Konturové - Dokončení strmých oblasti v Z hladinách
 • Konturové kombinované - Dokončení strmých i mělkých oblastí
 • Rampové - Dokončení strmých oblastí rampováním
 • Vodorovné otevřené - Automatická dokončení otevřených vodorovných ploch
 • Vodorovné uzavřené - Automatická dokončení uzavřených vodorovných ploch
 • Zbytkové vodorovné - Zbytkové dokončení vodorovných ploch
 • Rovnoběžné - Dokončení ploch řádkováním
 • Rovnoběžné obousměrné - Dokončení ploch obousměrným řádkováním
 • Paprskové - Dokončení povrchu záběry ve tvaru paprsku se společným středem
 • Spirálové - Dokončení pomocí spirálové trajektorie
 • Morfované - Dokončení mělkých oblastí s pevným směrem obrábění
 • Obrábění hranic - Obrábění pomocí trajektorie hranic
 • Rovnoměrné - Dokončení mělkých oblastí konstantním offsetem
 • Tužkové - Dokončení vnitřních rohů a zaoblení
 • Tužkové offsetované - Dokončení vnitřních rohů a zaoblení na více záběrů
 • Tužkové rovnoměrné - Dokončení ploch offsetem hran
 • Zbytkové dokončování - Zbytkové dokončování vzhledem k referenčnímu nástroji
 • UV záběry - Obrábění pomocí parametrických UV křivek

 • Vrtání

 • Vrtání - Vrtání G81, Hluboké vrtání, Lámání třísky atd, Dělové vrtání atd.
 • Závitování - Závitování (G84/G74), Závitování s lámáním třísky
 • Vystružování - Vystružování (Cyklus G85)
 • Vyvrtávání - Vyvrtávání (Cyklus G86)
 • Frézovací cykly - Frézování závitu, vrtací frézování
 • Víceosé frézování

 • 5 osé rovnoběžné - Víceosé rovnoběžné záběry se zadaným směrem obrábění
 • 5 osé morfované - Víceosé dokončení mělkých oblastí s pevným směrem obrábění
 • 5 osé bokem - Víceosá strategie pro obrábění bokem nástroje
 • 5 osá kontura - Víceosá strategie pro obrábění špičkou nástroje podél určené kontaktní křivky
 • 5 osé hrubování - Víceosé hrubování kapes
 • 5 osé průtokové - Víceosá strategie pro tvarových ploch
 • 5 osá konverze - Rozšíření 3D operací o více os z důvodu zabránění kolize
 • NCG CAM

  1CPro s.r.o. - NCG CAM, Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco