1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Produkty Cimco simulace Technické rady Vyzkoušet
Popis CIMCO

Produkty Cimco nejen doplňují řetězec „Idea-Konstrukce-Technologie-Výroba“ o další pomůcky užitečné při výrobě, ale hlavně spojují jednotlivé články tohoto řetězce a činí jej spojitý a provázaný. Jedná se jak o produkty, které dokáží editovat, nebo i vytvářet NC kódy, ale také nastavit komunikaci mezi CNC stroji a počítačovými pracovišti včetně monitoringu vytíženosti strojů atd., a samozřejmě také spravovat veškerou dokumentaci. Veškeré práce a jejich postup lze jednoduše sledovat na počítačích. Jakékoliv práci lze přiřadit čárový kód, čímž se vše zjednodušuje a automatizuje. Toto vše vede k odstraňování zjištěných chyb či prostojů, zvyšování produktivity a zlepšování výsledné kvality.

CIMCO produkty – splnění Vašich požadavků

Odpovězte si upřímně na otázku, co je pro podnik nejdůležitější. Jelikož podnik vznikl od slova podnikat, tak to jsou maximální zisky a minimální náklady při optimální kvalitě.

Efektivní a příjemné zpracování

S produktem CIMCO získáte:

Technologické pomůcky

DNC a MDC sítě

Správa dokumentace (PDM)

Cimco

CIMCO produkty – technické aspekty systému

Výše uvedené body jsou jen stručným seznamem možností systémů, ale zdaleka nejsou všechny, neb není možné všechny aspekty popsat. To je dáno tím, že spojením dvou, nebo více možností je možné obdržet další užitečné možnosti. Výhodou je, že tyto produkty jsou vytvářeny firmou, díky níž vznikla firma HSMWorks ApS, a tyto firmy velice úzce spolupracují, což se projevuje na kvalitě a spolehlivosti
veškerých provázaných uzlů.

Více o jednotlivých produktech, či o ucelených řešení naleznete v sekci

„Produkty CIMCO“

1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco