1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet
HSMWorks - Technické rady

Systém & Uživatelské prostředí (Rady zaměřené na nastavení/přizpůsobení uživatelského prostředí, optimalizaci výkonu systému atd.)

Model ke stažení

  Manuál v html

sipka2 2D Adaptivní - Obrábění otevřených kapes
--- 32-bit systém - doporučení
--- 64-bit versus 32-bit systém
--- Systém - Export & Import nastavení HSMWorks
--- Systém - Uložení/nastavení parametrů/hodnot operace bez spuštění výpočtu
--- Systém - Změna jednotek
--- UI - Nastavení záložky CAM (HSMWorks) do výchozího stavu
--- UI - Přístup k výukovým manuálům
--- UI - Rozprostření ikon v HSMWorks záložce
--- UI - Uživatelské lišty nástrojů

CAD & CAM zpracování (Rady zaměřené na tvorbu geometrie a obrábění.)

Model ke stažení

  Manuál v html

sipka 2D Adaptivní - Obrábění otevřených kapes
sipka2 2D Adaptivní - Použit drážkové obrábění
sipka2 2D Čelo - Prodloužit před návratem
sipka2 2D Čelo - Zvětšení obráběné oblasti u strategie 2D čelo
sipka2 2D Drážka - Obrobení drážky
sipka2 2D Drážka - Vstupní pozice
sipka2 2D Drážkování - Obrábění neprůchozích drážek ve stínu
sipka2 2D Gravírování
sipka2 2D Kontura - Dokončovací versus hrubovací průchody
sipka2 2D Kontura - Korekce nástroje při obrábění po rampě
sipka2 2D Kontura - Ostré hrany u 2D kontury (Režim vnějších hran)
sipka2 2D Kontura - Použití kompenzačního rozsahu korekce u 2D kontur
sipka2 2D Kontura - Sražení hran kulovým, toroidním a srážecím nástrojem
sipka2 2D Kontura - Sražení hran - Tečné prodloužení / zkrácení geometrie
sipka2 2D Společné - Odstranění pohybu výšky posuvu
sipka2 2D Společné - Použití Od vršku/spodku modelu
sipka2 2D Společné - Použít stejnoměrné kroky dolů
sipka2 2D Společné - Výchozí hranice a výšky pro strategie 2D Čelo a ostatní
sipka2 2D Sražení hran
sipka2 2D Zarovnání čela - Možnosti
sipka2 2D Zbytkové
sipka2 3D Kapsovací - Kapsovací obrábění jádra (Hranice "Žádný")
sipka2 3D Konturové - Obrábění tenkostěnných žeber
sipka2 3D Morfovaná spirála – Dokončovací strategie
sipka2 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 1
--- 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 2
sipka2 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 3
sipka2 3D Rovnoběžné - Jednoduché třídění
sipka2 3D Rovnoběžné - Přizpůsobení směru (Obrobit přímo)
sipka2 3D Rovnoměrné - Překrytí hranice
sipka2 3D Spirální - způsoby průchodů
--- 3D Sledovat - Stranové odsazení nástroje
sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 1 - Výběr
sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 2 - Možnosti
sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 3 - Možnosti
sipka2 3D Společné - Kolize
sipka2 3D Společné - Obrábění STL modelů
sipka2 3D Společné - Obrábění tvarů ve stínu
sipka2 3D Společné - Ořezání průchodů
sipka2 3D Společné - Použití zaoblení na dráze nástroje
sipka2 3D Společné - Tvorba hranic dle zobrazených drah nástroje
--- 3D Společné - Způsoby přesunu
--- 3D Tužkové - parametr bitangenciálního úhlu
sipka2 3D Tužkové - parametr tloušťkové nadmíry
sipka2 3D Zbytkové - Část 0 - Představení
--- 3D Zbytkové - Část 1 - Zbytkové hrubování z polotovaru
sipka2 3D Zbytkové - Část 2 - Zbytkové hrubování z dílu + ofsetu
sipka2 3D Zbytkové - Část 3 - Zbytkové obrábění z STL modelu
--- 3D Zbytkové - Část 4 - Zbytkové obrábění z předchozího projektu
--- CAD - Obrábění různých konfigurací dílů v sestavě
--- CAD - Použití konfigurace Před/Po v sestavě
sipka2 CAD - Použití sestav pro zproduktivnění práce
sipka2 CAD - Skica - výběr navazujících prvků
--- CAD - Tvorba textu pro gravírování
sipka2 Simulace - Zobrazení polotovaru
sipka2 Soustružení - Bezpečný úhel
sipka2 Soustružení - Hrubovací začišťující průchod
--- Soustružení - Náhled polotovaru
--- Soustružení - Náhled soustružnického nástroje
--- Soustružení - Nastavení osy X pro projekt
sipka2 Soustružení - Obrábění Nahoru/Dolů u Soustružení profilu zapichováním
sipka2 Soustružení - Omezení oblasti soustružení
--- Soustružení - Posuvy a otáčky u soustružení
--- Společné - Knihovna nástrojů - Přečíslování nástrojů
--- Společné - Knihovna nástrojů - Přizpůsobení informačních sloupců
--- Společné - Knihovna nástrojů - Zobrazit operace
sipka2 Společné - Minimální poloměr obrábění
--- Společné - Nastavení výchozího projektu / složky
--- Společné - Optimalizace posuvu
sipka2 Společné - Počátek projektu - Použít model & orientaci
--- Společné - Pole obrábění - Část 0 - Představení
sipka2 Společné - Pole obrábění - Část 1 - Lineární, Kruhové a Zrcadlené
sipka2 Společné - Pole obrábění - Část 2 - Duplicitní pole a pole komponentů
sipka2 Společné - Pole obrábění - Duplicitní pole za použití skici
sipka2 Společné - Ponechat nástroj dole
--- Společné - Porovnání či nastavení více operací najednou
sipka2 Společné - Použití více počátků (nulových bodů)
--- Společné - Přídavek použití
sipka2 Společné - Režimy rychlého posuvu
--- Společné - Ručně vložené příkazy
--- Společné - Šablony operací
sipka2 Společné - Tečné protažení 2D dráhy obráběné geometrie
sipka2 Společné - Úhel zúžení šroubovice
--- Společné - Úprava výrazů / rovnic
sipka2 Společné - Uzamknutí operace
sipka2 Společné - Výběr prvků pro 2D geometrii
sipka2 Společné - Změna výchozích hodnot ve strategiích
--- Společné - Zobrazit informace ve správci operací
sipka2 Vrtání - Automatické vrtání kuželového zahloubení
sipka2 Vrtání - Část 1 - Výběr
sipka2 Vrtání - Použití 2D geometrie - Část 1
sipka2 Vrtání - Použití 2D geometrie - Část 2
sipka2 Vrtání - Spojení segmentů

Postprocesing & Vstup & Výstup & Ostatní (Rady zaměřené na úpravy/tvorbu postprocesorů, úpravy výstupních souborů a další.)

Model ke stažení

  Manuál v html

sipka2 Ostatní - Uživatelsky nástroj - Definice a použití
sipka2 Ostatní - Uživatelský nástroj - Srážení hran
--- Postprocesing - Složka výstupu absolutně / relativně
--- Seřizovací list - Komentáře a poznámky
--- Seřizovací list - Obrázky k operacím
--- Seřizovací list - Výběr výchozího seřizovacího listu
--- Vstup - Načítání souborů z CAD systému Inventor
--- Výstup - Příznak "Optional / Volitelný"
--- Výstup - Tisk technických rad


1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco