1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet
Autodesk HSM - Přehled operací - 2D Frézování

Obrábění čelních ploch

Strategie čelního obrábění je vytvořena pro rychlé obrobení čela jako příprava polotovaru pro další obrábění, ale může být také použita pro obrábění plochých částí obrobku.

2D

2D Adaptivní obrábění

Tato strategie vytváří dráhy s konstantním opásáním nástroje a zamezuje tak přetěžování nástroje, ke kterému dochází u kapsovacího cyklu.

2D

2D Kapsa

Toto vytvoří kapsovací obrábění od zřetězených kontur. Je možné určit úhel sklonu stěn a mohou být také vybrány předvrtání a vstupní pozice.

2D

2D Kontura

Při 2D konturování můžete vybrat vstupní geometrii z 2D skici, nebo výběrem povrchů z části geometrie. Strategie poté pracuje s hranami vebraných povrchů. Hrany jsou promítnuty na rovinu kolmou k nástroji. Všimněte si, že 2D strategie nehlídá podřezání a nástroj může poškodit jakoukoliv plochu, nebo tělo. Je na vaší odpovědnosti se ujistit, že výsledná dráha nástroje je požadovaným výsledkem.

2D

Drážka

Strategie drážka se používá pro frézování drážek výběrem hran drážek. Alternativou je použití 2D Contour s korekcí "Vypnuto" pro obrobení drážek. Nicméně, často není k dispozici požadovaná geometrie ve středu drážky, která činí použití stretegie Drážka mnohem pohodlnější.

2D

Závit

Závit je použit pro frézování závitu válcových ploch a ostrovů. Výšky a hloubky jsou automaticky odvozeny z vybrané geometrie umožňující obrábět různé závity v jedné operaci.

2D

Kruhový

Strategie Kruhový se užívá při frézování válcových kapes a ostrůvků. Výšky a hloubky se automaticky odvozují z vybrané válcové geometrie, což vám umožňuje obrábět různé geometrie v jedné operaci.

2D

Vyvrtávání

Vyvrtání umožní vyvrtat válcové plochy a ostrovy přímým výběrem válcové geometrie. Výšky a hloubky jsou automaticky odvozeny z vybrané geometrie, což umožní obrábět různou geometrii v jedné operaci.

2D

Gravírování

Strategie gravírování umožňuje gravírovat jakýkoliv text, vzor a jiné tvary jednoduchým výběrem hran, ploch nebo skic na modelu.

2D

2D srážení hran

Strategie umožňuje vytvářet nevymodelované sražení jednoduchými výběry pomocí hran nebo ploch. Výběrem ploch na modelu vytvoříte sražení všude, tak aby nedocházelo ke kolizím nástroje.

2D
1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco