Cimco - Technické rady - č.3

Společné - Prostorová animace

Cimco Editor nevykresluje pouze samotné dráhy, ale je možné také vytvořit prostorovou animaci obrobku. Editor podporuje zobrazení obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při rychloposuvu.
Polotovar obrobku dovede Editor načíst z NC kódu, je ale také možné si jej definovat před simulací.


Nastavení obrobku


Simulace s tělesem obrobku