Cimco - Technické rady - č.4

Společné - Strojní simulace

Věděli jste, že je možné v Cimco Editoru provést strojní simulaci NC kódu?

Součástí Cimco Edit Machine Simulation je strojní simulace, díky které je možné prověřit otevřený program rovnou na stroji, pomáhá to eliminovat případné chyby v programu a urychlit výrobu.
Po načtení programu je potřeba zvolit stroj, na kterém chci simulaci provést a spustit simulaci stoje.


CIMCO Machine Simulation: Integrace v editoru
Strojní simulace dovede detekovat kolizi.


CIMCO Machine Simulation: Detekce kolizí
Možné je také načíst obráběný model a polotovar. Dále je možné měnit jednotlivé barvy a způsob zobrazení součástí stroje pomocí definice stroje.


CIMCO Machine Simulation: Definice stroje