1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Technické rady Vyzkoušet
ZW3D - Přehled operací

3D frézování

 • Plynulé hrubování - Hrubování s rovnoměrným záběrem v materiálu
 • Koncentrické hrubování - Hrubování pro oblasti definované 2D profilem nebo polotovarem
 • Cik - Cak hrubování - Hrubování ve směru Cik – Cak
 • Odvrtání - Hrubování velkého objemu materiálu, hlubokých jader, dutin
 • Cik - Cak dokončování - Dokončování ploch s podélným tvarem
 • Koncentrické dokončování - Pro hladké a plynulé dráhy nástroje
 • Úhlově limitované - Pro dokončení ploch v blízkosti strmých ploch
 • Dokončování Rohu, Tužkové - Dokončení rohů v návaznosti na předchozích operacích
 • Rovinné dokončování - Obrobení všech rovinných ploch
 • Řídící křivka - Operace dle zadaných křivek
 • Z úroveň - Pro obrobení strmých stěn
 • Plynulé dokončování - Dokončení mezi dvěmi vodícími křivkami
 • Výduť - Vytvoří síť výdutí na ploše pomocí dvou promítajících se řídících křivek
 • Gravírování - Gravírování ploch 2osé
 • HSM Spirálové dokončování - Obrábění dutin a kapes konstantním úběrem materiálu
 • HSM Koncentrické dokončování - Dokončení oblastí zadanou 2D profilem
 • HSM Cik - Cak dokončování - Pro vysokorychlostní dokončování a složité plochy
 • HSM Plynulé dokončování - Pro vysokorychlostní dokončování a složité plochy s možností více profilů.
 • Vrtání

 • Vrtání - předvrtání, vrtání, s výplachem, s lámáním třísky, jemné vrtání
 • Závitování - Závitování
 • Vystružování - Vystružování, vyhrubování, zahloubení, kuželové zahloubení
 • Vyvrtávání - Vyvrtávání (Cyklus G86)
 • Frézovací cykly - Frézování závitu, vrtací frézování
 • 2D frézování

 • Spirála - Koncentrické kapsování
 • Cikcak - Kapsování stylem cik cak
 • Box - Způsob kapsování s řezy ve stejném směru
 • Obrys - Křivka řezu je počítána pro každou zónu řezu
 • Profil - Frézování 2D kontur po řídicí křivce, lze použít také pro gravírování
 • Rampa - Pro plynulé obrábění například drážek z hora dolu po šroubovici pod zadaným úhlem
 • Závit - Frézování závitu válcových ploch a ostrovů
 • Rozmístění - Používá se k rozmístění dílu na desce
 • Zaobleni roh - Zaoblení hran na modelu
 • Zkosit - Zkosení hran na modelu
 • Soustružení

 • Ohrubovat - Hrubování pro běžné soustružnické nástroje
 • Dokončit - Dokončení pro běžné soustružnické nástroje
 • Čelní - Strategie pro soustružení čela součásti
 • Zápich - Soustružení zápichu
 • Upichování - Oddělení součásti po obrábění
 • Řezání závitu - Strategie k soustružení závitů
 • Vrtání - Vrtání pro soustružení

 • 1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco